Copyright 2019 - LOC

Maandag 25 maart 2019

13.00 - 16.00 uur

Stadhuis Terneuzen

 

In Nederland kampen ruim 240.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Het aantal mensen met een lichte of matige psychische kwetsbaarheid is waarschijnlijk nog veel groter. Het is een vergeten en kwetsbare groep, waarvan een groot gedeelte vastloopt in regulier werk, terwijl deelnemen aan de maatschappij en werk juist ook voor deze mensen heel erg belangrijk is.

In september 2018 is een Zeeuws plan opgesteld om de juiste condities te creëren om mensen met een psychische kwetsbaarheid waar mogelijk goed toe te leiden naar een werkplek. Hierbij wordt gestreefd naar een betaalde werkplek, maar het kunnen ook werkzaamheden zijn die worden verricht op een aangepaste werkplek of als arbeidsmatige dagbesteding.

 

 Werkatelier aansluiting GGZ - arbeidsmarkt

 De werelden van de GGZ en de arbeidsmarkt zijn nog heel gescheiden van elkaar. Kennis en deskundigheid worden nog niet altijd optimaal met elkaar gedeeld. Hierdoor wordt het doel om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid toe te leiden naar een passende werkplek niet altijd gehaald. En dit is jammer, voor zowel de doelgroep als de werkgevers. Om dit te verbeteren is meer structurele samenwerking, kennisuitwisseling en begrip voor elkaar nodig. Om hier een aanzet toe te geven worden in 2019 twee werkateliers voor betrokkenen en professionals georganiseerd.

 

Doel van dit eerste werkatelier is om samen met alle betrokken partners in Zeeland te werken aan het bij elkaar brengen van deze twee werelden door bruggen te bouwen, maar ook om elkaar te leren kennen, te prikkelen en te inspireren.

 

Reserveer deze middag alvast in uw agenda! We werken aan een boeiend programma met deskundige sprekers en een aantal workshops. Het programma en de uitnodiging ontvangt u medio februari.

 

 

 

 

f t g