Wat is de week
van de psychiatrie?

Werkgroep van
de WvdP
Informatie
document WvdP 2013
Verslag Breingeindag 2012
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS naar RCO's, clientenraden en instellingen voor GGz en verslavingszorg

Voor hulp en informatie in uw buurt kunt u terecht bij Regionale CliŽntenorganisaties (RCOís). Als u een activiteit plant voor de Week van de Psychiatrie, is het handig om contact te zoeken met een nabijgelegen Regionale Clientenorganisatie. Zie ook http://www.vereniginggeestdrift.nl/geestdrift/clientondersteuning/steunpunten-ggz

Bij het LOC (www.loc.nl) kunt u informatie opvragen over samenwerking met clientenraden of over activiteiten van clientenraden tijdens de Week van de Psychiatrie.

Bij GGz Nederland (www.ggznederland.nl) kunt u informatie opvragen over instellingen voor verslavingszorg en GGz instellingen in Nederland. Ook hier kunt u mee samenwerken tijdens de Week van de Psychiatrie.

LINKS naar websites over stigma(bestrijding)

http://www.watdoejij.org Maak een einde aan buitensluiting van mensen met psychische klachten. Op deze site komen de best werkende anti-stigma initiatieven te staan uit de wereld. Met deze initiatieven kun je zelf aan de slag om stigma te bestrijden en 'meedoen' te bevorderen!

      Trudy Dehue is wetenschapper en filosoof aan de Universiteit Groningen. Ze wil met haar talk de vraag oproepen: stel je eens voor dat het normaal is om af te wijken. Als uitgangspunt schetst ze het groeiend aantal mensen dat leeft met een psychische diagnose, zoals autisme, ADHD of PDD-NOS, ODD en FSD.  Meer.......