Copyright 2021 - WvdP

Door Annemieke van den Tol

Etnische minderheden zijn minder geneigd professionele hulp te zoeken voor psychische problemen en meer geneigd af te haken wanneer ze hulp hebben gezocht. Wij deden een systematisch literatuuronderzoek om uit te vinden hoe dit te verklaren is.

Deze tekst is vertaald uit het Engels door Annemieke van den Tol met kleine aanpassingen door Richard van den Tol. Het onderzoek waarover geschreven wordt is uitgevoerd door Dr Meredith Wilkinson, Dr Annemieke van den Tol en Kathleen Nthakomwa-Cassidy (De Montfort University, UK).

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een Afrikaanse of Aziatische achtergrond die woonachtig zijn in Europa meer psychologische problemen rapporteren dan mensen die woonachtig zijn in hun land van afkomst (Mental Health Foundation, 2017). Deze zelfde groep van mensen blijkt echter ook minder gemotiveerd om hulp te zoeken bij professionele gezondheidsorganisaties en als zij hulp zoeken blijken zij eerder af te haken in therapie. Dit lijkt een algeheel probleem dat is terug te zien in alle soorten psychologische problemen (angst, depressie, stress, geheugenverlies, etc.).  Als onderzoekers aan een universiteit in een stad waar een grote populatie Aziatische mensen (veel daarvan onze eigen studenten) woont vonden wij het daarom belangrijk om onderzoek te doen om meer te weten te komen over de oorzaken van dit fenomeen.

Als eerste studie naar dit fenomeen hebben wij een systematisch review literatuuronderzoek gedaan waarin de resultaten van al het wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp in het Verenigd Koningkrijg in de laatste 10 jaar wordt samengevat. Alhoewel we nog niet klaar zijn met dit onderzoek (we hebben 340 wetenschappelijke artikelen gevonden, maar nog niet de tijd gehad alles te lezen) wil ik voor deze gelegenheid (de Week van de Psychiatrie) al een samenvatting geven van wat we tot zover hebben gevonden.

In ons onderzoek zo ver constateren wij dat er vier oorzaken zijn waarom deze groep van mensen problemen hebben met het zoeken  van hulp en/of vervolgens (voortijdig) afhaken uit therapie:

  1. Minder kennis over wat de lokale en landelijke geestelijke gezondheid nu eigenlijk precies voor hen kan betekenen en minder kennis over geestelijke gezondheid

Uit ons onderzoek blijkt dat verschillenden wetenschappelijke onderzoeken onder minderheden voorbeelden geven van dit fenomeen. Het is bijvoorbeeld gerapporteerd da t het gebrek aan kennis van de servies van de locale geestelijke (en lichamelijke) gezondheidszorg een barrière vormt voor asielzoekers, vluchtelingen, en migranten. Relevant voor onze eigen studenten (Leicester, UK) vonden wij ook onderzoek dat aantoonde dat mensen van Aziatische afkomst met eetstoornissen niet wisten waar of hoe zij hulp konden zoeken. Dit bleek uit de resultaten van een groepsinterview van mensen met eetproblematiek. Uit dit zelfde onderzoek bleek tevens dat mensen met een Aziatische afkomst minder goed konden benoemen wat het nu precies inhield om een eetstoornis te hebben. Jammer genoeg zijn dit soort bevindingen zijn niet uniek. Wij vonden namelijk ook  dat wanneer mensen van Engelse afkomst vergeleken werden met mensen van Aziatische en Afrikaanse afkomst, zij beter scoorden in het beschrijven van symptomen van schizofrenie.

  1. Culturele verschillen

Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat mensen van een Aziatische en Afrikaanse afkomst soms ook een andere kijk hebben op de oorzaak van psychologische problemen en hoe best om te gaan met psychologische problemen. Zo vonden wij 1 onderzoek dat aangaf dat wanneer vergeleken met mensen van Engelse afkomst Aziatische mensen vaker dachten dat geestelijke gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan bovennatuurlijke klachten. Uit ander onderzoek bleek zelfs dat 55 procent van de geïnterviewde mensen met zuid Aziatische afkomst een spirituele verklaring hadden voor hun eigen geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet moeilijk om in te denken dat het moeilijker is om hulp te zoeken voor een probleem wanneer de oorzaak gekoppeld is met hogere krachten.

  1. Cultureel inzicht onder hulpverleners

Gekoppeld aan de bevinden over culturele verschillen blijkt het ook dat hulpverleners niet altijd voldoende inzicht hebben in de culturele verschillen die bestaan of anders niet weten hoe hiermee om te gaan. Zo blijkt dat Aziatische en Afrikaanse mensen die Cognitieve Gedrags Therapie ondergaan de taken die zij  opgedragen worden niet altijd even toepasbaar vinden in het licht van hun culturele achtergrond. Een gebrek aan cultureel inzicht onder hulpverleners blijkt niet alleen een probleem in de geestelijke gezondheidszorg, maar blijkt tevens stress te veroorzaken onder culturele minderheden tijdens hun verblijf in ziekenhuizen. Het gevoel om begrepen en gehoord te worden is een belangrijk onderdeel van therapie.

  1. Stigma en discriminatie

Stigma en discriminatie zijn grote problemen voor mensen die psychologische problemen ervaren. Uit ons onderzoek blijkt dat deze problemen jammer genoeg groter zijn voor Aziatische en Afrikaanse minderheden. Zoal bleek uit interviews met deze minderheden waarin deelnemers rapporteerde bang te zijn negatief beoordeeld te worden op grond van hun achtergrond. Ook blijkt er minder begrip voor het hebben van geestelijke gezondheidsproblemen vanuit de eigen bevolkingsgroep bleek uit onderzoek van Pakistaanse, Indiase en Chinese minderheden die gevestigd zijn in Schotland.

 

Wat betekenen deze bevindingen nu eigenlijk?

Alles samengevat lijkt het dat er een slechte aansluiting en gedeeltelijk onbegrip bestaat tussen minderheden die hulp zoeken en instanties die hulp verlenen in de geestelijke gezondheid in het Verenigd Koninkrijk. Een eerste belangrijke stap om deze situatie te verbeteren lijkt een groter bewustzijn van deze problematiek onder mensen werkende in de gezondheidszorg, maar ook onder ethische minderheden. Het doel van ons huidig en vervolg onderzoek is dan ook gedeeltelijk gericht op dit bewustwordingsproces. Wij hopen tevens in gesprek te gaan met beide partijen om ervaringen en meningen met ons te delen die wij dan weer om kunnen zetten in bewustwording. Tevens zijn wij van plan om onze bevindingen te bespreken met de volgende generatie mensen in de geestelijke (en lichamelijke) gezondheidszorg.

 

Hieronder een lijst met literatuur waarop deze tekst gebaseerd was:

References  Mental Health Foundation (2017) https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/b/black-asian-and-minority-ethnic-bame-communities (2) de la Cruz, L. F et al. (2015). Ethnic inequalities in the use of secondary and tertiary mental health services among patients with obsessive–compulsive disorder.  The British Journal of Psychiatry, 207(6), 530-535. (3) Wales, J et al. (2017). Exploring barriers to South Asian help-seeking for eating disorders. Mental Health Review Journal, 22(1), 40-50. (4) Franks, W., Gawn, N., & Bowden, G. (2007). Barriers to access to mental health services for migrant workers, efugees and asylum seekers. Journal of public mental health, 6(1), 33-41. (5) Scior, K., Potts, H. W., & Furnham, A. F. (2013). Awareness of schizophrenia and intellectual disability and stigma across ethnic groups in the UK. Psychiatry research, 208(2), 125-130. (6) Bhikha, A., Farooq, S., Chaudhry, N., Naeem, F., & Husain, N. (2015). Explanatory models of psychosis amongst British South Asians. Asian journal of psychiatry, 16, 48-54. (7) Singh, S. P. et al. (2015). Ethnicity and pathways to care during first episode psychosis: the role of cultural illness attributions. BMC psychiatry, 15(1), 287. (8) Rathod, S.,Kingdon, D., Phiri, P., & Gobbi, M. (2010). Developing culturally sensitive cognitive behaviour therapy for psychosis for ethnic minority patients by exploration and incorporation of service users' and health professionals' views and opinions. Behavioural and cognitive psychotherapy, 38(5), 511-533.  9) Bowl, R. (2007). The need for change in UK mental health services: South Asian service users’ views. Ethnicity and Health, 12(1),...

f t g