skip to Main Content

Posteractie Zwolle

Stichting Focus komt tijdens de Week van de Psychiatrie (20 t/m 27 maart 2021) met een ludieke én corona-proof actie!

We hebben portretposters gemaakt van een aantal medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van onze organisatie. Allen hebben zij eigen ervaring op het gebied van psychi(atri)sche problematiek. De posters, met als motto “IK LIJK WEL NORMAAL!?”, worden tijdens de Week van de Psychiatrie in de Zwolse binnenstad opgehangen om te prikkelen en aandacht voor dit onderwerp te vragen. Daarnaast hebben wij de oproep gedaan aan allerlei organisaties en instanties om de posters te printen en op een in-het-oog-springende plek op te hangen.

Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan een betere beeldvorming en minder stigma als het gaat over psychi(atri)sche problematiek. Want; helaas is dit nog steeds nodig.

Back To Top